فلفل قرمز

35,000  28,000 

مقدار:

توضیحات

تهیه شده از تند ترین فلفل های قرمز